• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.05.2021

Održana 5. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

 

Danas je održana 5.redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj u kino sali JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o radu Jedinstvenog organa uprave Općina Maglaj za period 01.01.-31.12.2020.godine, Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2020.godinu, Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koficijenata za plaće, dodataka na plaću, naknada plaće izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Općine Maglaj i Rješenje o razrješenju i imenovanju novog člana Komisije za dodjelu javnih priznanja, dok je Izvještaj o radu OIK za 2020.godinu i Program rada OIK za 2021.godinu skinuta kao tačka dnevnog reda.

Primljene su k znanju sljedeće informacije: Informacija o radu Općinskog vijeća Maglaj za 2020.godinu, Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 31.03.2021.godine, Informacija o provedbi Odluke o dodjeli poslovnih prostorija udruženjima građana i humanitarnim organizacijama na teritoriji općine Maglaj, kao i Informacija o radu boračkih udruženja sa finansijskim izvještajem o utrošku sredstava dodjeljenih iz Budžeta Općine Maglaj (kroz izvještaje o radu za 2020 i planove rada za 2021.godinu).

U daljem radu, usvojen je Nacrt Odluke o naknadi troškova izdavanja urbanističke i građevinske dokumentacije, Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana “Centar Maglaj – južni dio” po zahtjevu “Alu Wood Inžinjering” doo Maglaj, zatim Odluka o usvajanju djelimične Izmjene Regulacionog plana “Centar Maglaj-sjeverni dio” po zahtjevu “EURO MEAT” doo Maglaj, Odluka o pristupanju djelimičnoj Izmjeni Regulacionog plana “STARI GRAD” Maglaj po zahtjevu Lokmić Enise , te Odluka o pristupanju djelimičnoj Izmjeni Regulacionog plana “Centar Maglaj – južni dio”.

Na 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća usvojen je Izvještaj o realizaciji programa održavanja javne higijene sa finansijskim pokazateljima za 2020.godinu, Izvještaj o realizaciji programa održavanja javnog zelenila sa finansijskim pokazateljima za 2020.godinu, Izvještaj o realizaciji zbrinjavanja pasa lutalica sa finansijskim pokazateljima za 2020.godinu, kao i Izvještaj o održavanju i sanaciji javne rasvjete sa finansijskim pokazateljima.

 Na kraju sjednice uslijedila su vijećnička pitanja i inicijative.