• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.05.2013

ILDP Projekat - nastavak aktivnosti

U okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja - ILDP, 08.05.2013. godine održana sjednica, Općinskog razvojnog tima i predstavnika UNDP-a Zdravka Miovčića i Amele Gačanović. Tema sjednice je tehnička asistencija u razrada Plana implementacije za 2013. godinu u godišnje operativne planove unutrašnjih organizacionih cjelina JLS.

Takođe, u sklopu ILDP projekta je izvršen izbor moderatora i promotora lokalnog razvoja. Nakon okončanog Javnog poziva i procesa evaluacije odabrana je Ajla Jakovac. Za odabrane kandidate UNDP će organizovati posebnu obuku.