• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.04.2021

Javne rasprava o Nacrtu Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2021. godinu

 

Općinsko vijeće Maglaj Zaključkom broj: 02-04-1-690-10/21 od 21.04.2021. godine na svojoj 4. redovnoj sjednici prihvatilo je Nacrt Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2021. godinu, i istim Nacrt Programa uputilo u javnu raspravu, organizator javne rasprave je Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva. Cilj javne rasprave o Nacrtu Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2021. godinu je da se doprinese njegovom poboljšanju, kako bi Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva kao njegov predlagač, dostavila Općinskom vijeću Maglaj odgovarajući Prijedlog Programa.

Na Javnu raspravu pozivaju se: poljoprivredni proizvođači, nosioci poljoprivrednih gazdinstava, predstavnici zemljoradničkih zadruga i udruženja građana poljoprivrednih proizvođača, kao i ostali građani koji smatraju da mogu pomoći u procesu davanja primjedbi i prijedloga na Nacrt Programa.

Tokom Javne rasprave prisutnima se pruža mogućnost iznošenja vlastitih mišljenja i stavova u vezi sa predloženim Nacrtom Programa, a sve u cilju što kvalitetnije konačne verzije ovog dokumenta.

Javna rasprava održat će se dana 21.05.2021. godine (petak) u 11,00 sati u kino sali JU Dom kulture ''Edhem Mulabdić'' Maglaj.

Poljoprivredni proizvođači, nosioce poljoprivrednih gazdinstava, predstavnici zemljoradničkih zadruga i udruženja građana poljoprivrednih proizvođača, kao i ostali koji smatraju da mogu pomoći u procesu davanja primjedbi i prijedloga na Nacrt Programa isto to mogu uraditi do dana održavanja javne rasprave dostavom i na mail: sadka.huskic@maglaj.ba ili u pisanoj formi putem Pisarnice Općine Maglaj.

Ovim putem upozoravamo sve učesnike Javne rasprave na obavezu nošenja zaštitne maske i poštivanje socijalne distance tokom održavanja javne rasprave.

Nacrt Programa možete preuzeti OVDJE i dostupan je u Općini Maglaj kancelarija broj 40.