• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.05.2013

Obavijest za poljoprivrednike

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja općine Maglaj da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavilo Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih proračunom/budžetom FBiH za 2013.godinu („Sl.novine FBiH“ broj: 31/13).
Program je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmpvs.gov.ba , a na uvid se može dobiti i u Službi za privredu, financije/finansije i razvoj poduzetništva, Općine Maglaj.
Prema Programu, između ostalog, predviđeni su poticaji za uzgoj rasplodne stoke (uvjet: ovce- minimalno 50 odraslih ovaca i koze- minimalno 25 odraslih koza starijih od godinu dana),proizvodnju krušnih žita (pšenica i raž zasijano najmanje 1 ha) i proizvodnju silažnog kukuruza (zasijano najmanje 2 ha silažnog kukuruza).
Napominjemo da se početak prijave prve dvije gore navedene proizvodnje mora izvršiti najkasnije do 15.05.2013.godine, a prijava za silažni kukuruz najkasnije do 31.05.2013. godine. Prijave se vrše na obrascu P1 i šalju se Kantonalnom ministarstvu za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti u Službu za privredu financije/finansije i razvoj poduzetništva, Općine Maglaj, kancelarija br. 23 ili na broj tel. 032/609-584.

Detaljnije informacije možete naći na linku:
www.fmpvs.gov.ba