• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.04.2013

SOGFBiH : Javni poziv jedinicama lokalne samouprave

Poziv za podnošenje prijedloga projekata je jedna od aktivnosti u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP),koji predstavlja zajedničku inicijativu Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Jedan od instrumenata podrške partnerskim jedinicama lokalne samouprave koje su u procesu operacionalizacije i implementacije svojih strategija razvoja, predstavlja Fond za poticaj lokalnog razvoja (u daljem tekstu Fond), uspostavljen u okviru ILDP-a, koji će doprinijeti uspješnoj implementaciji lokalnih razvojnih strategija i njihovih prioritetnih projekata.

Ukupan iznos sredstava Fonda je 400.000 američkih dolara, pri čemu će se sredstva dodjeljivati za realizaciju odabranih prioritetnih projekata, na osnovu konkurentskog procesa apliciranja od strane svih kvalifikovanih jedinica lokalne uprave. Namjera je da Fond podrži implementaciju prioritetnih projekata iz različitih razvojnih sektora koji će direktno doprinijeti poboljšanju kvalitete života u lokalnim zajednicama, uz sveobuhvatan razvojni efekat.

Jedinice lokalne uprave koje su kvalifikovane za podnošenje prijedloga projekata u okviru ovog Fonda su:Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bugojno, Bužim, Cazin, Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug, Gračanica, Kostajnica, Kotor Varoš, Ljubinje, Maglaj, Odžak, Orašje, Osmaci, Prnjavor, Šamac, Srbac, Srebrenik, Trnovo i Zenica.

Sve prijave za učešće, trebaju biti dostavljene najkasnije do 31. maja/svibnja 2013. godine (petak), do 15:00 sati.

Više informacija o načinu prijavljivanja možete naći posjetom web stranice UNDP-a:http://www.undp.ba