• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.12.2020

JAVNI POZIV za najbolji literarni rad-pjesma na temu „Moj grad-moja radost“

 

Povodom realizacije projekta Muzika bez granica i aktivnosti „Malo ljeta usred zime“ uz podršku USAID-ovog projekta PRO-Budućnost i Općine Maglaj, direktorica JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj raspisuje

 

JAVNI POZIV

za najbolji literarni rad-pjesma na temu

„Moj grad-moja radost“

 

I Opći uvjeti

1.da je rad autorsko djelo

2.da je tekst napisan na jednom od jezika govornog područja BiH

3.da rad nije objavljivan ili učestvovao na nekom javnom natječaju

4.da je rad isklučivo vezan za temu

5.da pjesma nije duža od jedne kucane stranice

 

II Posebni uvjeti:

1.pravo učešća imaju učenici od prvog do petog razreda osnovnih škola sa područja općine Maglaj

2.jedan učenik može dostaviti najviše jedan rad

3.radovi koji su ranije dostavljani na druge javne pozive neće se uzeti u razmatranje

4.rad mora biti potpisan pod šifrom

5.uz rad u zapečaćenoj koverti sa naznakom šifre, dostaviti podatke (ime i prezime, razred i škola)

 

III

Organizator zadržava pravo prvog objavljivanja radova po ličnom izboru i isti ostaju u vlasništvu organizatora.

 

IV

Radove slati na adresu: JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj, Sulejmana Omerovića br.2, 74 250 Maglaj, sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za najbolji literarni rad- pjesma na temu „Moj grad-moja radost“ ili predati lično u prostorije ustanove.

V

Javni poziv ostaje otvoren do 11.12.2020. godine.

Radovi učenika koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva neće biti razmatrani. Zaprimljene radove će ocijeniti Komisija za pregled i odabir najboljih radova. Za najuspješnija tri rada predviđeno je priznanje i novčana nagrada. Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na fb stranici Doma kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj najkasnije do 15.12.2020 godine.

Ovom aktivnošću promoviramo širok i iskren dijalog u društvu koji će voditi uvažavanju stavova, odnosno viđenja djeteta kroz pisanu riječ i pjesmu o viziji grada i radosti življenja na ovim prostorima.