• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.11.2020

Reagovanje načelnika općine

 

Nisam mislio reagovati na saopštenja koja dolaze iz SDA, no na neistine kojima se nastoji na sve načine prevariti građani, itekako da ću odgovoriti, ali konkretnim brojkama i informacijama.

Prije svega kampanja mene kao načelnika Mirsada Mahmutagića započela je danom preuzimanja funkcije načelnika Općine Maglaj 09.11.2016. godine kada smo odmah sanirali dio uništene putne infrastrukture u Ulici Srebreničkih žrtava rata prema kompaniji Natron-Hayat d.o.o. koju moji prethodnici i pored silnih sredstava doznačenih za sanaciju šteta od poplava ne stigoše ili 'pak ne htjedoše sanirati.

Na dan primopredaje u Budžetu/Proračunu Općine Maglaj nažalost skoro da nisam ni zatekao vlastitih prihoda Općine, sve što se nalazilo na računima bila su namjenska sredstva.

Ali ono što sam zatekao jeste dug prema dobavljačima u visini od 498.480,31 KM što je nesporan dokaz kako i na koji način je SDA radila kampanju u 2016. godini. To su ta asfaltiranja koja ste radili bez pokrića pa ih pripisujte i drugima, jer mislite da su i drugi kao vi, ali griješite.

Sudska potraživanja prema Općini Maglaj su iznosila 500.866,29 KM na osnovu presuda po osnovu neisplaćenih plaća. To nisu sva dugovanja jer su sudski postupci bili još u toku. To je rezultat SDA samovolje i nepoštivanja zakona.

Danas, u 2020.godini Općina Maglaj nema dospjelih neizmirenih obaveza prema dobavljačima, jer načelnik Mahmutagić zajedno sa nadležnim službama radi planski prateći naravno prilive sredstava, ali i prioritete na terenu.

Gospodo iz SDA, u svom saopštenju navodite sljedeće:

„Ako prelistamo Budžet Općine za 2020. godinu, pronaći ćemo stavku u kategoriji „Kapitalni transferi“ kojom su predviđeni radovi na „rekonstrukciji, sanaciji, održavanju i izgradnji infrastrukturnih objekata“ u iznosu od 537.000,00 KM. Iz priložene slike Budžeta jasno se vidi da je ovaj novac predviđen isključivo za Mahmutagićevu kampanju, jer za tu stavku u prethodnim godinama bio je planiran iznos od 0,00 KM.“

Pa zar gospodo iz SDA trebamo ponavljati, ali očito da trebamo, niste razumjeli, jer vam nažalost Budžet tumači ložač. Istu stvar, zašto pozicija 615 118 u 2020. godini iznosi 537.000,00 KM, a u ranijim godinama je bila 0,00 smo vam objasnili na Vijeću prilikom usvajanja Budžeta.

Ponovit ću vam. Tokom 2019. godine u Budžetu su bile stavke:

 

615 118 – 1 u iznosu 257.160,00 KM

615 118 – 2 u iznosu 192.500,00 KM

615 118 – 3 u iznosu 120.000 KM i

615 118 – 4 u iznosu 20.000, KM

                      UKUPNO: 589.660,00 KM

 

Kako se vidi iz ove blic analize sredstva u 2020.godini su manja nego u 2019.godini i samo su koncentrisana na jednu poziciju, ali vam očigledno ne idu osnovne matematičke operacije. Ako 'pak poznajete sabiranje onda svjesno lažete građane. Ne zaboravite da je sav ovaj novac namijenjen za bolje uslove življenja. Da li ste spremni da ponižavate građane zbog vlasti?

Također, važno je istaći da ste uspjeli izgubiti i spor sa firmom „TB INŽENJERING“ koja je vršila čišćenje grada, po osnovu čega se duguje 217.000,00 KM bez zateznih kamata. To je taj angažman SDA vlasti. Sa svim dugovanjima ste ostavili dubiozu od cca 1.500.000,00 KM.

Iznesene informacije naravno nisu procjene načelnika općine nego su bazirane na dostavljenim podacima Službe za privredu, finansije/finacije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj kako se vidi iz sljedećeg:

 

 

Naravno, iznesene laži ćete svakako morati dokazati na Sudu. U ovom reagovanju nisam htio se doticati više brojki, ne zaslužujete da se čovjek bavi vama. Samo sam dao jedan mali segment da vidite koliko ne znate ili koliko ste spremni na laži.

Ukoliko nastavite obmanjivati građane spreman sam iznijeti uporedne podatke za sve iz mog mandata i mandata ranijeg načelnika, kojeg ne želim uvlačiti u ovo, ali vi očigledno želite.

 

Bujrum pa će građani i vidjeti.

 

 

NAČELNIK OPĆINE

Mirsad Mahmutagić