• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.11.2020

U Federaciji BIH uveden policijski sat

 

Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva održao je sjednicu na kojoj sagledana epidemiološka situacija COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu, te je dostavio kriznim štabovima/stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

Novom Naredbom “ograničava se kretanje pučanstva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana”, a spomenuta odredba počinje se primjenjivati od danas, 11.11.2020. u 23 sata.

Iz stavka (1) ove tačke, stoji dalje u Naredbi, “izuzimaju se svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Federacije BiH, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu. Uposlenici iz stavka (2) koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Federacije BH, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavca za kretanje u razdoblju od 23 sata uvečer do 5 sati ujutru narednog dana.“

Među ostalim odredbama je i ona o smanjenju ukupnog dozvoljenog broja stanovnika na okupljanju:

“Dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima:

  • *ne više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru,
  • *ne više od 30 ljudi na otvorenom prostoru.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obaveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva)”.

S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, Naredbom se propisuje kako je „za vrijeme okupljanja potrebno obavezno pridržavanje preporuka donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera)”:

Naredbom se nalaže kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstva zdravstva da u saradnji sa županijskim/kantonalnim ministarstvima obrazovanja, u sedmici od 16 – 22 novembra tekuće godine, organiziraju isključivo online model odvijanja nastave radi održavanja Lokalnih izbora u BiH 2020, te osiguraju dezinfekciju prostora, prozračivanje i druge higijensko – epidemiološke mjere potrebne za suzbijanje širenja COVID – 19", kao i da "u saradnji sa mjerodavnim institucijama osiguraju dezinfekciju i prozračivanje svih objekata u kojima se održavaju Lokalni izbori 2020 na području kantona/županije radi suzbijanja širenja COVID – 19.

Opće mjere iz ranije Naredbe produžene su, između ostalog i obavezno nošenje zaštitne maske kako u zatvorenim javnim prostorima, tako i na otvorenim javnim prostorima.

Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme sa disanjem zbog hroničnih bolesti ili koja ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe npr. osobe sa intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha, sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu.

Preporukama Kriznog štaba/stožera FMZ, između ostalog, stanovništvu na području Federacije BiH preporučuje se da izbjegavaju javna i privatna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovito koriste zaštitnu opremu.

U slučaju prijeke potrebe za kretanjem, osobama starije životne dobi se preporučuje da to bude u periodu od 11.00 – 13.00 sati. Također, osobama starije životne dobi preporučeno je da maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod porodičnog doktora i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita, te da najprije  kontaktiraju telefonom porodičnog ljekara, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili ljekarski savjet.

U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog kućanstva  da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili daljnje upute.