• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.04.2013

Uz 04. april - međunarodni dan borbe protiv mina

Po bazi podataka BH MAC-a, a na osnovu Plana protivminskog djelovanja za Općinu Maglaj čija je revizija izvršena u februaru 2011.godine, ukupna sumnjiva površina od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava na Općini Maglaj prostire se na 20,307 km2 od čega sumnjiva površina prve kategorije iznosi 2,207km2, druge kategorije 2,981km2 i sumnjiva površina treće kategorije 15,119km2 i prostiru se na 26 ugroženih zajednica.

Imajući u vidu da je o u periodu 1996.- 2012. godine deminirano 2,12 km2 prostora što procentualno iznosi nešto ispod 11% deminirane u odnosu na na ukupno miniranu površinu, zbog čega moramo konstatovati da proces daminiranja i na našoj Općini ne ide dovoljno brzo, ali se nadamo da će biti u skladu sa usvojenom Strategijom da Bosna i Hercegovina treba biti slobodna od mina do 2019. godine.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je veliki broj ubojnih sredstava i oružja u posjedu građana, koji se često mogu naći u vodotocima, niskom rastinju, livadama , šumama pa čak i u kontejnerima što predstavlja potencijalnu opasnost za sve one koji koriste pomenute površine i pored napomene da je u poslijeratnom periodu od mina i NUS-a na području naše Općine stradalo 48 lica od čega 26 smrtno.

U sklopu obilježavanja 4. aprila „ Međunarodnog dana borbe protiv mina, Služba civilne zaštite općine Maglaj će izvršiti uklanjanje-uništavanje obilježenog ubojnog sredstva koje se nalazi na lokalitetu Liješnice, čime će dati konkretan doprinos borbi protiv mina.

Općina Maglaj, u granicama svojih mogućnosti, financijski učestvuje u projektima deminiranja, što nije dovoljno, zbog čega još jednom poziva sve domaće i međunarodne subjekte da ulože zajedničke napore da bi se naša Općina konačno riješila ovih problema, pri čemu izražavamo zahvalnost svim domaćim i međunarodnim subjektima na dosadašnjem uloženom trudu i pomoći na deminiranju, ali i sa naglašenom potrebom u nastavku riješevanju pomenutog problema.

Ovim putem upozoravamo građenstvo da poštuju postavljene oznake,da ne ulaze u sumnjive površine te da dojave sve sumnjivo što primjete kao i da prijave ubojna sredstva koja žele vratiti bez ikakvih posljedica, čime će direktno pomoći sebi i ostalim i time spriječiti neželjene posljedice jer preživjeli ste rat preživite i mir.