• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.04.2011

JAVNI POZIV

Općinski načelnik u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko – dobojskog kantona poziva predstavnike sportskih klubova, sportskih saveza, granskih sportskih saveza, udruženje pedagoga fizičke kulture, predstavnike političkih stranaka, predstavnike udruženja građana, kao i svih drugih zainteresovanih subjekata i predstavnike javnog informisanja da učestvuju u raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, koji je Skupština Zeničko – dobojskog kantona prihvatila i uputila u javnu raspravu na svojoj 4. sjednici održanoj dana 31. 03. 2011. godine.


Javna rasprava održat će se dana 14.04.2011. godine u 10,00 sati u kino-sali Doma kulture „Edhem Mulabdić „ u Maglaju.


Uvid u Nacrt Zakona moguće je izvršiti u šalter Sali Općine Maglaj i na web stranici Zeničko – dobojskog kantona (www.zdk.ba) i web stranici Općine Maglaj (ww.maglaj.ba).

Download