• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.09.2020

Održana 40. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Održana je 40. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj u kino sali JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ i predviđeno je petnaest tačaka dnevnog reda. Druga tačka Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Mehinagić – Ruvić (Rifat) Samri iz Maglaja, radi oblikovanja građevinske parcele vraćena je na doradu.

Na 40. redovnoj sjednici usvojene su sljedeće Odluke: Odluka o dodjeli javnih priznanja općine Maglaj za 2020.godinu, Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Lazić Rosa Poljice, kao i Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Mujkić Said Moševac. Zatim usvojena je Odluka o upravljanju izgrađenim objektom Prve faze primarne vodovodne mreže Poslovne zone Misurići, Općina Maglaj, Odluka o upravljanju izgrađenim objektom dijela primarne vodovodne mreže za dio naselja Misurići, Općina Maglaj, te Odluka o pristupanju izmjeni Regulacionog plana Omerdino polje po zahtjevu Mulalić Naser, Zukić Majda i Ustalić Salim.

U nastavku rada sjednice, usvojena je Odluka o usvajanju „Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) općine Maglaj za period do 2030.godine, Odluka o imenovanju povjerenika MZ-a na općini Maglaj, te Odluka o dopuni Odluke o komunalnim taksama i tarifi taksa na istaknutu firmu i drugih komunalnih taksa.

Također, usvojeni su Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija za studente općine Maglaj u 2020.godiniOdluka za dodjelu studentskih stipendija za studente općine Maglaj u 2020.godini.


Informacija o stanju javnog reda i mira na području općine Maglaj za 01.01.-31.12.2019. godine i Informacija o stanju bezbjednosti za prvih šest mjeseci 2020.godine, te Informacija o aktivnostima vezanim za „Transey“ d.o.o. Maglaj i Informacija o nastavku aktivnosti na izgradnji “Groblja Borik” u Maglaju primljene su k znanju uz određene sugestije i zaključke.

Nakon toga uslijedio je Brifing Načelnika općine između dvije sjednice, te Vijećnička pitanja i inicijative.