• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.03.2013

JAVNI POZIV za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini

OBAVJEŠTENJE


Obavještavamo sve zainteresovane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za transfere:

- TRANSFER ZA MLADE
- TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
- TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
- TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE
- TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta www. fmks.gov.ba.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva.

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju opće i posebne kriterije svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i sporta

Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo.

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se projekt/program odnosi, kao i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira.

M I N I S T A R
Salmir Kaplan


Detaljnije informacije možete preuzeti na stranici Federalnog ministarstva www.fmks.gov.ba