• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.09.2020

Obavještenje za poljoprivredne proizvođače

 

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Maglaj da su isplaćena sredstva za one  koji se nalaze na preliminarnoj listi Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a koji su u momentu prijave bili upisani u RPG, te dostavili fiskalne račune što je bio uslov Javnog poziva za proljetnu sjetvu.

Sredstva za poticaj su obezbjeđena u skladu sa Sporazumom o realizaciji Programa poticaja proljetne sjetve u 2020. godini, broj: UP-I-05-20/16-730/20 od 18.06.2020. godine potpisanog  između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstva i vodoprivredu ZDK broj: 05-20-7249-10/20 od 27.05.2020. godine i Općine Maglaj broj: 06-04-26-2010/20 od 01.06.2020. godine. Ukupno je isplaćeno 112.680 hiljada KM.