• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.07.2020

Pregled infrastrukturnih radova na području općine Maglaj

 

U toku su radovi na izgradnji dijela prve faze groblja Borik, glavne pristupne saobraćajnice i planiranju terena za parcele I, II, III i IV.

U toku je sanacija drvenog mosta na rijeci Megari, lokacija Bukovi na lokalnom putu Jablanica-Donji Rakovac.

√ Završavaju se radovi druge faze na izgradnji gradskog parka u Maglaju.