• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.07.2020

Pregled infrastrukturnih radova na području općine Maglaj

 

➡U toku je sanacija i rekonstrukcija lokalnog puta Liješnica-Fojnica u dužini od 320 metara.

➡U toku su radovi prve faze na izgradnji fontane u sklopu gradskog parka.

➡U toku su radovi druge faze u Poslovnoj zoni Liješnica, Saobraćajnica II.