• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.05.2020

Na 3.vanrednoj sjednici Općinskog vijeća usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020. godinu

 

Danas je uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, održana 3.vanredna sjednica Općinskog vijeća Maglaj na kojoj je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna  Općine Maglaj za 2020. godinu.

Informacije o provedenim aktivnostima u periodu od proglašenja stanja nesreće na području Federacije BiH izazvane coronavirusom (COVID 19): Informacija o aktivnostima Općinskog štaba civilne zaštite i općinske administracije, Informacija o aktivnostima u organizaciji, praćenju i distribuciji pomoći socijalno ugroženim  kategorijama stanovništva općine Maglaj i Informacija o aktivnostima na poticaju poljoprivredi u vrijeme epidemije corona virusa (Covid 19) na općini Maglaj primljene su k znanju uz određenu dopunu.

U nastavku rada sjednice, usvojena je Odluka o privremenoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama i tarifi taksa na istaknutu firmu i drugih komunalnih taksa za fizička i pravna lica čiji je rad zabranjen naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, kao i Odluka o učešću Općine Maglaj kao osnivača KJD u finansiranju izgradnje mliječne pijace na Tržnom centru u Maglaju, u visini vrijednosti naknada za uređenje građevinskog zemljišta i pogodnosti (rente).

Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja dijela komunalne naknade, zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Maglaj, zakupa zemljišta za bašte i tende ugostiteljskih objekata i naknada za korištenje taxi stajališta za fizička i pravna lica čiji je rad zabranjen naredbama Federalnog štaba civilne zaštite također je usvojena uz određenu dopunu.

Na 3.vanrednoj sjednici usvojena je i Odluka o otkazivanju održavanja manifestacije „Studentsko ljeto“ za 2020. godinu uz izmjenu gdje se navodi da se otkazuju festivalske večeri (Veče narodne i Veče zabavne muzike).

Također, donesena je Odluka o imenovanju zamjenskog člana Općinske izborne komisije i Rješenje o imenovanju sekretara Općinske izborne komisije za obavljanje administrativno-tehničkih poslova.