• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.05.2020

3. vanredna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa 3. vanredne sjednice Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 18.05.2020.godine, sazivam 3. vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 21.05. 2020. godine sa početkom u 09:00 sati, u kino sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED

1. Informacije o provedenim aktivnostima u periodu od proglašenja stanja nesreće na području Federacije BiH izazvane coronavirusom (COVID 19):
- Informacija o aktivnostima Općinskog štaba civilne zaštite i općinske administracije,
- Informacija o aktivnostima u organizaciji, praćenju i distribuciji pomoći socijalno ugroženim  kategorijama stanovništva općine Maglaj,
- Informacija o aktivnostima na poticaju poljoprivredi u vrijeme epidemije corona virusa (Covid 19) na općini Maglaj Download

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020. godinu; Download

3. Prijedlog Odluke o privremenoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama i tarifi taksa na istaknutu firmu i drugih komunalnih taksa za fizička i pravna lica čiji je rad zabranjen naredbama Federalnog štaba civilne zaštite; Download

4. Prijedlog Odluke o oslobađanju obaveze plaćanja dijela komunalne naknade, zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Maglaj, zakupa zemljišta za bašte i tende ugostiteljskih objekata i naknada za korištenje taxi stajališta za fizička i pravna lica čiji je rad zabranjen naredbama Federalnog štaba civilne zaštite; Download

5. Odluka o otkazivanju održavanja manifestacije „Studentsko ljeto“ za 2020. godinu; Download

6. Prijedlog Odluke o učešću Općine Maglaj kao osnivača KJD u finansiranju izgradnje mliječne pijace na Tržnom centru u Maglaju, u visini vrijednosti naknada za uređenje građevinskog zemljišta i pogodnosti (rente); Download

7. Odluka o imenovanju zamjenskog člana Općinske izborne komisije; Download

8. Rješenje o imenovanju sekretara Općinske izborne komisije za obavljanje administrativno-tehničkih poslova. Download