• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.05.2020

Saopćenje

 

Svim privrednim subjektima kojima je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite omogućen rad, želim sretan i uspješan nastavak poslovanja. Iskreno se nadam da će period pandemije uskoro biti iza nas i da ćemo se što prije vratiti na nivo poslovanja od ranije.

Pozivam sve subjekte koji su započeli sa radom da poštuju sve preporuke i mjere koje su na snazi, jer opasnost pandemije i dalje postoji.

Na vama je velika odgovornost u sprečavanju širenja korona virusa, a najveći doprinos ćete dati ako zajedno sa vašim uposlenicima budete vodili računa o poštivanju svih higijenskih i zdravstvenih preporuka.

 

Budimo odgovorni do kraja ove borbe!

 

 

NAČELNIK OPĆINE

Mirsad Mahmutagić