• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.03.2020

Federalni štab civilne zaštite: Zabrana kretanja građana od 20,00 do 05,00 sati

 

Federalni štab civilne zaštite donio je Naredbu o zabrani kretanja građana na području Federacije Bosne i Hercegovine od 20:00 do 5:00 sati.

Radi se o izmjeni ranije Naredbe donesene 21.marta, ona se mijenja i glasi:

"Naređuje se zabrana kretanja građana na području Federacije BiH od 20,00 do 05,00 sati. Građani na ulici- javnim površinama moraju poštovati epidemiološko-zaštitne mjere (maska, pamučna traka, šal i slično) i socijalnu distancu najmanje 1,5 metar."

Ostaje nepromijenjeno i važi do daljnjeg da se iz Naredbe izuzimaju svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID 19) na području FBiH, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.

Federalni štab civilne zaštite još jednom poziva na poštivanje donesenih naredbi, posebno onih koje se odnose na okupljanje ljudi na otvorenom i  zatvorenom prostoru, propisanih socijalnih distanci i ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

 

Naredba stupa na snagu danom donošenja.