• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.03.2020

Pregled servisnih informacija

 

-U samoizolaciji trenutno 755  lica.

- Za 69 lica istekao period samoizolacije.

-Nema registrovanih slučajeva oboljelih od koronavirusa na području općine Maglaj.

-Timovi za kontrolu provedbe mjera samoizolacije Policijske stanice Maglaj redovno obilaze lica u samoizolaciji.

-Nema evidentiranih slučajeva nepoštivanja zabrane kretanja.

-Nema zabilježenih ekscesnih situacija.

-KJD Maglaj nastavlja sa provođenjem preventivnih higijenskih mjera, kontinuirano se vrši dezinfekcija kontejnera, te pranje i dezinfekcija ulica.

-Usluga vodosnabdijevanja pruža se u kontinuitetu, bez planiranih prekida. Apeluje se građanima da racionalno i namjenski troše pitku vodu.