• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.03.2020

Pregled servisnih informacija

 

-U samoizolaciji trenutno 780  lica.

- Za 44 lica istekao period samoizolacije.

-Nema registrovanih slučajeva oboljelih od koronavirusa na području općine Maglaj.

-Timovi za kontrolu provedbe mjera samoizolacije Policijske stanice Maglaj redovno obilaze lica u samoizolaciji.

- Nema evidentiranih slučajeva nepoštivanja mjera samoizolacije.

-Nema zabilježenih ekscesnih situacija.

-Nastavljene aktivnosti na dezinfekciji javnih i kontakt površina.

-KJD Maglaj kontinuirano radi na dezinfekciji kontejnera i ulica.

-Usluga vodosnabdijevanja pruža se u kontinuitetu, bez planiranih prekida. Apeluje se građanima da racionalno i namjenski troše pitku vodu.

-Odvoz komunalnog otpada vršio se prema redovnom rasporedu.

-Crveni križ Maglaj danas imao 14 akcija dostave lijekova i namirnica starim i iznemoglim licima.