• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.02.2020

Oglas za dodjelu podsticaja upošljavanja i samozapošljavanja braniteljske populacije

Obavještavamo pripadnike braniteljske populacije sa prebivalištem na području općine Maglaj koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u Općini Maglaj i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u Općini Maglaj, da je dana 25.02.2020. godine objavljen Oglas za dodjelu podsticaja upošljavanja i samozapošljavanja braniteljske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu od strane Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona.
Prijave na Oglas se mogu izvršiti zaključno sa 17.03.2020. godine.

Obrazac prijave na javni poziv i izjave, koja se prilaže uz prijavu, zainteresovani pripadnici branilačke populacije mogu preuzeti na šalteru broj 5. Općine Maglaj.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravi u društvene djelatnosti na šalteru broj 5. ili na telefon broj: 032/465-834.

OGLAS za dodjelu poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

OGLAS za dodjelu poticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu