• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.12.2019

Pregled infrastrukturnih radova na području općine Maglaj

 

-U sklopu redovnog održavanja lokalnih cesta, rade se krila mostova u Bistrici koja nisu bila izgrađena. Oštećena su vremenskim nepogodama iz protekle godine i  voda je odnijela dijelove saobraćajnica na mjestima gdje su trebala biti armirana krila.

-U sklopu redovnog održavanja, vrši se čišćenje kanala uz lokalne puteve: Bijela Ploča-Jablanica, Mladoševica-Domislica, M17 Gornja Bočinja i Šiprage-Arnauti.

-U MZ Oruče saniran je i rekonstruisan lokalni, nekategorisani put, kao i dio puta Tešanj-Maglaj, od skretanja za naselje Oruče prema poligonu u džini od 150 metara.

-U toku su radovi na izgradnji prilaznog puta i potpornog zida na ulazu u Tvrđavu.

-U toku je rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Zenička i Civilnih žrtava rata.

- U toku su radovi završne faze izgradnje vodovoda "Brza voda" Jablanica.

- U toku je izvođenje radova na izgradnji vanjskog uređenja lokacijskog obuhvata između ulica Sulejman Omerović Car, Aleja Ljiljana i Viteška - parking iza stare Biblioteke.        

- Uskoro kreću radovi na realizaciji Ugovora:

*Izgradnja sljedeće faze primarne vodovodne mreže Misurići i

*Rekonstrukcija dijela postojećeg vodovoda u MZ Čobe.

-Završena je izgradnja dijela vanjskog uređenja ograde oko Svetišta Leopolda Mandića.