• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.05.2019

Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Magl

 

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD)[1]u saradnji sa Općinom Maglaj, u petak, 24.maja2019. godine u trajanju od 14.00 do 15.30 sati održan je treći od četiri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike organizacija civilnog društva (OCD).

Zainteresovani predstavnici OCD bili su blagovremeno informisani o terminu održavanja mentorskog sastanka koji  je objavljen na zvaničnoj internet stranici Općine Maglaj (www.maglaj.ba), te Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (www.undp.org).

Sastanku je, pored mentora i predstavnika opštine Maglaj, prisustvovalo ukupno sedam predstavnika OCD iz šest (6) OCD ( tri žene i četri muškarca), te jedan predstavnik opštine. Na početku mentorskog sastanka učesnicima je još jednom pojašnjena uloga mentora, naglašavajući da je jedina uloga mentorada ukaže na greške, objasni nedoumice i otkloni dileme, ali da ne učestvuje u rješavanju istih. Mentor nema mandat da se direktno uključuje u izradu projektnog prijedloga, te u cilju osiguranjai primjene transparentnog pristuparealizacija mentorstva po principu „jedan na jedan“ nije dozvoljena, tačnije prisustvo mentora i jednog predstavnikajedne OCD nije moguće.

Mentorica je na početku svoje prezentacije naglasila važnost dosljedne pripreme dokumentacije za predaju projektnih prijedloga, te da je neophodno da osnovni dokumenti budu u međusobnoj korelaciji i logičkoj vezi. Naglašeno je da je potrebno da se pošalju 3 primjerka osnovne dokumantacije (projektni prijedlog, budžet , plan aktivnosti i promocije te logički okvir), dok se dodatna dokumentacija može psolati u jednom primjerku. Naglašeno je da jedino kopija rješenja o registraciji organizacije treba biti ovjerena i da se ne šalje original jer se kopije neće vraćati na zahtijev.

Učesnici su postavljali pitanja vezana za pojedine aktivnosti koje se mogu finansirati iz projekata iz ovog javnog poziva. Mentorica je ponovila osnovne kriterije za dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu i više puta naglasila da projekti moraju tematski odgovarati definisanim prioritetima općineMaglaj, sadržanim u Razvojnoj strategiji. Pojašnjeno je da iznos do makismalno 30% ukupnog budžeta projekta može biti iskorišteno za nabavku opreme i rekonstrukciju, ali samo ukoliko su ti radovi i oprema neophodni za uspješnu realizaciju projekta.

Bilo je takođe i pitanja vezano za vrste troškova u budžetu, pa je objašnjeno da prevod projekta (za one projekte koji budu odobreni) može da bude plaćen i da takav trošak spada u direktne projektne troškove. Pored toga, skrenuta je pažnja da su troškovi bankarske provizije administrativni troškovi i da se tako vode prilikom budžetiranja. Ostali administrativni troškovi su: ljudski resursi (projekt menadđer, asistent, knjigovođa,...), putni troškovi (uz putni nalog, plaćanje po kilometru u vrijednosti do 20% cijene goriva), režijski troškovi.

Plaćanje poreza i doprinosa iz budžeta projekta, takođe je bilo pitanje oko kojeg su postojale dileme učesnika. Mentorica je objasnila da su svi porezi prihvatljiv trošak i da se trebaju budžetirati bruto iznosi (sa pripadajućim porezima – PDV, porez na dohodak i sl) u svim budžetskim stavkama, odnosno da  sva plaćanja idu u skladu sa zakonskom regulativom koju OCD trebaju ispunjavati.

Nedoumica je bilo i vezano ze direktne i indirektne korisnike projekta, odnosno ciljnu grupu projekta, te je objašnjeno detaljno ko spada u ciljnu grupu, kao i šta su to direktni, a šta indirektni korisnici. Učesnicima je objašnjeno da ciljnu grupu projekta čine osobe za koje se kreiraju projektne aktivnosti i koje u njima učestvuju (učesnici edukacija, treninga i sl), korisnici su svi oni koji će imati koristi od projektnih aktivnosti i mogu biti direktni i indirektni. Direktni korisnici su oni koji imaju direktnu korist, dok su indirektni korisnici oni koji posredno osjećaju poboljšanje od projekta.

Naveden je hipotetički primer da je projekat Obuka samohranih majki iz preduzetništva. Direktne korisnice su majke koje su obučene, dok su indirektni korisnici njihova djeca, članovi porodice i sl, te u krajnjoj liniji šira društvena zajednica u kojoj će se smanjiti nezaposlenost te ciljane kategorije. Više puta je naglašeno da aplikanti obrate pažnju na preciznost informacija koje daju i da kvantiifikuju rezultate i indikatore koliko je moguće detaljno i precizno.

Na kraju sastanka učesnici su popunili evaluacione obrasce i veoma se pozitivno izjasnili o održanom sastanku. Detaljna analiza evaluacionih obrazaca biće sastavni dio finalnog izvještaja za opštinu Maglaj.

Dogovoreno je da četvrti sastanak bude održan 28.5.2019. u 14:00 sati. Termin će biti objavljen na službenoj stranici opštine kako bi što veći broj zainteresovanih predstavnika OCD prisustvovao ovim sastancima. Zainteresovani učesnici svoje prijave za mentorski sastanak  mogu dostavitina e-adresu ferhat.bradaric@maglaj.ba.