• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.05.2019

Prezentiran Plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća za općinu Maglaj

 

Danas su u prostorijama Općine Maglaj, ekspert Michal Nekvasil  i predstavnik UNDP-a Vedran Ibrulj u okviru projekta „Jačanje otpornosti na katastrofe u Livnu, Mrkonjić Gradu i Maglaju“ prezentirali Plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća za općinu Maglaj. Ovaj projekat finansira Republika Češka, a realizuje UNDP u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

Načelnik općine Mirsad Mahmutagić  iskazao je zadovoljstvo zbog dosadašnje saradnje i istakao kako problem poplava i klizišta mora da se riješi sistemski.

„Problemi ,sa posebnim aspektom na poplave i klizišta dok se ne riješe sistemski, nije dovoljna sama Općina. Ali smo svjesni da možemo i moramo biti prvi koji će unaprijediti sistem zaštite i smanjiti posljedice koje nastaju nakon prirodnih i drugih nesreća“, kazao je načelnik Mahmutagić.

U Plan od zaštite od prirodnih i drugih nesreća za općinu Maglaj ugrađeni su najvažniji segmenti odbrane, također pokazuje šta je najbolje učiniti  u slučaju poplava, te naglašava mjere zaštite i spašavanja.

Novi projekt je rezultat dosadašnje uspješne saradnje između Republike Češke, UNDP-a i jedinica lokalne samouprave, a pokrenut je po preporuci češkog stručnjaka iz oblasti smanjenja rizika od katastrofa koji je ranije bio angažovan u Bosni i Hercegovini. 

Cilj projekta je jačanje kapacitete za smanjenje rizika od katastrofa u partnerskim jedinicama lokalne samouprave, sa posebnim fokusom na ranjive kategorije stanovništva. Ključne aktivnosti koje će se sprovesti odnose se na institucionalizaciju softvera Sistem za analizu rizika od katastrofa (DRAS) za procjenu rizika na lokalnom nivou, ažuriranje Planova za zaštitu i spašavanje, izradu priručnika za regovanje u katastrofama i obuke za upravljanje katastrofama za načelnike opština i štabove civilne zaštite.