• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.05.2019

Završeni radovi na izgradnji deset stambenih jedinica u okviru Projekta za oporavak od poplava/klizišta

 

Radovi na izgradnji deset stambenih jedinica u okviru Projekta za oporavak od poplava/klizišta su završeni.  Korisnici koji su stradali 2014. godine konačno su dočekali da se usele u nove kuće.

Kroz isti projekat urađena je sanacija za četiri korisnika, a za još jednu, dodatnu sanaciju radovi su u toku. UNDP je proširio listu i u narednom periodu treba da započne izgradnja dva nova stambena objekta, dok su dva dodatna na čekanju. Ovi radovi bi također  trebali biti završeni do kraja građevinske sezone . Vrijednost Projekta ujedno sa ekonomskom pomoći iznosi oko 500 .000 KM.

Projekat za oporavak od poplava/klizišta finansira Evropska unija, u saradnji sa vladama entiteta, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International Austria (HWA), Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i partnerskim opštinama i gradovima.

Projekat predstavlja nastavak aktivnosti sanacije šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama koje su BiH pogodile 2014. godine. Projekat pomaže trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva u poplavljenim područjima, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru.