• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.04.2019

Završena 26. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Završena je 26. sjednica Općinskog vijeća Maglaj i prema  Dnevnom redu bilo je šesnaest tačaka na rasporedu. Međutim, Dnevni red je dopunjen sa Zaključkom za davanje saglasnosti Načelniku za produženje mandata članovima Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti na imovinu, naslijeđe i poklon i Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina, do imenovanja novih Komisija.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta-Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.12.2018. godine, Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2018. godinu, Odluka o osnivanju-potvrđivanju mjesnih zajednica na području Općine Maglaj uz određene sugestije, Odluka o postupku registracije i načinu vođenja Registra mjesnih zajednica općine Maglaj kao i Nacrt Statuta mjesnih zajednica.

Na 26. redovnoj sjednici usvojena je  i  Odluka o izmjeni Regulacionog plana "Centar Maglaj – sjeverni dio" po zahtjevu "Alu Wood Inžinjering" d.o.o. Maglaj i "Saraj -Milk" d.o.o. Maglaj, Odluka o usvajanju izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj -sjeverni dio" po zahtjevu Begić Jasmina, Hadžić Semira i Husukić Ibrišima, te Rješenje o formiranju građevinske parcele za postojeći objekat u vlasništvu Mujić (Mustafe) Asim.

Također, usvojen je Izvještaj o radu komunalno-sanitarno-vodoprivrednog inspektora za 2018. godinu i Plan rada za 2019. godinu, godišnji Izvještaj o radu Općinskog Urbanističko-građevinskog i putnog inspektora za period od 01.01. -31.12.2018.godine i Plan rada za 2019. godinu.

U nastavku rada sjednice usvojen je Program održavanja javnog zelenila na gradskom području sa finansijskim pokazateljima za 2019. godinu, Izvještaj o realizaciji „Strategije razvoja 2012-2020 godine revidirana za period 2018-2020.g.“ za 2018.godinu, Akcioni plan implementacije „Strategije razvoja 2012-2020 godine – revidirana za period 2018-2020.g.“ za 2019.godinu i Zaključak za davanje saglasnosti Načelniku za produženje mandata članovima Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti na imovinu, naslijeđe i poklon i Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina, do imenovanja novih Komisija.

Prijedlog Programa utroška sredstava - Poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2019. godinu, Izvještaj o radu OIK-a Maglaj za 2018.godinu i Program rada OIK-a Maglaj za 2019.godinu su tačke Dnevnog reda koje nisu usvojene.

Nakon toga uslijedio je brifing Načelnika općine između dvije sjednice, te vijećnička pitanja i inicijative.