• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.03.2019

Održano predavanje o ravnopravnosti spolova u uknjižbi bračne stečevine i sticanja prava vlasništva naslijeđem

 

 

Danas je održano predavanje u Općini Maglaj o ravnopravnosti spolova u uknjižbi bračne stečevine i sticanja prava vlasništva naslijeđem u okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH , uz podršku Švedskog donatorskog Projekta izgradnje kapaciteta i procedura u zemljišnoj administraciji BiH.

Tom prilikom predstavili su se predavači Jasminka Suša, vođa grupe Komponente i „Integracija rodne ravnopravnosti u zemljišnoj administraciji“, Šeho Zimić, tehnički savjetnik- reprodukcija filma na temu ravnopravnosti spolova, Saša Savičić, projekt menadžer i Edna Hadžibegić, konsultant RERP projekta.

Prisutni su imali mogućnost da se upoznaju sa zakonskim regulativama, sa onim što je do sada urađeno po pitanju rodne ravnopravnosti u zemljišnoj administraciji i onim što se treba uraditi u narednom periodu.