• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.03.2019

Poziv za predavanje o ravnopravnosti spolova u uknjižbi bračne stečevine i sticanja prava vlasništva naslijeđem

 

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH i uz podršku Švedskog donatorskog Projekta izgradnje kapaciteta i procedura u zemljišnoj administraciji BiH, pozivamo građane sa područja općine Maglaj na javno predavanje o ravnopravnosti spolova u uknjižbi bračne stečevine i sticanja prava vlasništva naslijeđem.

Predavanje će se održati u maloj sali u zgradi Općine Maglaj 14.03.2019. godine (četvrtak ) sa početkom u 12,00 sati.

Prisutnima će se obratiti direktor CILAP projekta, gospođa Anđa Zimić, a predavači su:

  • *Jasminka Suša, vođa grupe Komponente i „Integracija rodne ravnopravnosti u zemljišnoj administraciji“,
  • *Šeho Zimić, ehnički savjetnik- reprodukcija filma na temu ravnopravnosti spolova,
  • *Saša Savičić, projekt menadžer,
  • *Edna Hadžibegić, konsultant RERP projekta.