• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.03.2019

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi u okviru Projekta UNDP ReLOaD

 

Obavještavamo sve organizacije civilnog društva (OCD/NVO) registrirane na području općine Maglaj da će se u srijedu 13.03.2019. godine u 11,00 sati u Sali Općinskog vijeća Maglaj (Dom kulture „Edhem Mulabdić“) održati zajednički sastanak predstavnika UNDP Projekta ReLOaD, Općine Maglaj i predstavnika organizacija civilnog društva (OCD/NVO).

Cilj sastanka je zajedničko razmatranje prioritetnih oblasti Općine Maglaj u ReLOaD Projektu za 2019. godinu definisanih kroz predložene tematske oblasti i prezenatcija drugog javnog poziva za 2019. godinu u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD I, LOD II, LOD III i LOD IV Projekta), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja će biti ponuđena kao model za korištenje i u drugim zemljama Zapadnog Balkana.

Ovim putem pozivamo sve nevladine organizacije sa područja općine Maglaj da se odazovu ovoj javnoj raspravi, i da uzmu aktivno učešće u u drugom Javnom pozivu u okviru ReLOaD Projekta koji je planiran za 2019. godinu.

Dnevni red u okvir javne rasprave u Projekta UNDP ReLOaD za 2019. godinu je:

  1. Prezentacija dinamike Javnog poziva za podršku projektima OCD u okviru ReLOaD-a
  2. Prijedlog tema i oblasti predstojećeg Javnog poziva za općinu Maglaj u ReLOaD Projektu za 2019. godinu definisane su kroz sljedeće tematske oblasti:

    *Promocija kulturnih sadržaja, sa posebnom pažnjom na održavanje i sprovođenje aktivnosti i projekata koje imaju za cilj promociju i zaštitu kulturno-historijskog i tradicijskog naslijeđa i ruralnog razvoja;

    *Uključivanje mladih kroz sportske aktivnosti, postizanje masovnosti, borba protiv poroka kod mladih i zaštita okoliša;

    *Borba protiv siromaštva, zaštita ljudskih prava i prava manjinskih grupa, podrška osobama sa invaliditetom, organizovanje aktivnosti za osobe treće životne dobi i iznemogla lica, projekti suzbijanja maloljetničke delikvencije i sl. na području općine Maglaj. 

  1. Tekuća pitanja