• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.01.2019

Obavještenje za poljoprivredne proizvođače

 

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače kao i ostale zainteresovane građane da će se u četvrtak 24.01.2019. godine u 11:00 sati, u sali Općinskog vijeća (zgrada JU Dom kulture ,,Edhem Mulabdić“) održati prezentacija na temu ,,Proizvodnja zeleni feferona sorte jallapenos (halapenjo) na otvorenom polju“.

Proizvodnja feferona je organizovana u organizaciji njemačke firme ,,Carl Kuhne“, na principu kooperantskog odnosa.

Svi zainteresovani će se moći upoznati o tehnologiji uzgoja navedene kulture, postavljati pitanja u vezi potencijalne saradnje, načina i uslova otkupa navedene kulture kao i o savjetodavnoj pomoći agronoma i održavanju edukacija za ovu vrstu proizvodnje.

Prezentaciju će održati agronomi i saradnici njemačke firme ,,Carl Kuhne“, Muhamed Lemeš i Emir Čeliković.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj, Šalter sala broj: 3.