• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.01.2019

Lista rasporeda taksivozila na taksistajališta na području općine Maglaj za 2019. godinu

 

Općinski načelnik Maglaj na osnovu člana 10. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/10, 5/16 i 13/18) i člana 15. stav 3. i 4. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 02/17), donio je Rješenje o utvrđivanju Liste o rasporedu taksivozila na taksistajališta na području općine Maglaj za 2019. godinu.

Lista rasporeda taksivozila na taksistajališta  na  području općine Maglaj za 2019. godinu data je u prilogu tabelarno: Rješenje.