• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.12.2018

OBAVJEŠTENJE - Federalni zavod za zapošljavanje: Treći krug Javnog poziva - po kantonima

 

Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje obavještavaju poslodavce i nezaposlene osobe da će treći krug Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018 za pojedine kantone biti otvoren prema sljedećem rasporedu:

- 17.12.2018. godine (ponedjeljak) u 8:00 sati:

                -Hercegovačko-neretvanski kanton/županija,

                - Zapadnohercegovački kanton/županija,

                - Kanton 10 (Livanjski kanton)

 

-18.12.2018. godine (utorak) u 8:00 sati:

                - Tuzlanski kanton/županija,

                - Posavski kanton/županija,

                - Unsko-sanski kanton/županija,

 

- 19.12.2018.godine (srijeda) u 8:00 sati:

                - Zeničko-dobojski kanton/županija,

                - Srednjobosanski kanton/županija,

                - Bosansko-podrinjski kanton/županija

 

-20.12.2018. godine (četvrtak) u 8:00 sati:

                - Kanton Sarajevo.

 

Svi poslodavci s područja FBiH mogu izvršiti prijavu, ali odabir traženih nezaposlenih osoba se vrši prema njihovom mjestu prebivališta, tj. prema Službi kod koje se vode na evidenciji nezaposlenih, a u skladu sa raspoloživim sredstvima po kantonima/županijama.

Prijava se vrši na način da poslodavci preko linka za prijavu unose svoje podatke (naziv, JIB, adresu...), a zatim vrše raspored traženih nezaposlenih osoba prema kantonu prebivališta nezaposlene osobe.

Poslodavac koji jedan dan aplicira za nezaposlene osobe u jednog grupi ponuđenih kantona/županija može drugi dan aplicirati za nezaposlene osobe iz druge grupe ponuđenih kantona/županija.

 

Više informacija na web stranici: www.fzzz.ba