• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.11.2018

RANG LISTA REDOVNIH STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA II CIKLUS STUDIJA ZA AKADEMSKU 2017/2018. GODINU IZ SREDSTAVA BUDŽETA OPĆINE MAGLAJ

 

U prilogu možete pogledati Rang listu redovnih studenata za dodjelu stipendija za II ciklus studija za akademsku 2017/2018. godinu iz sredstava Budžeta Općine Maglaj.

Eventualne žalbe na navedenu listu podnose se Komisiji za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Općinskog vijeća Maglaj putem pisarnice ili pošte, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Maglaj.

PRELIMINARNA LISTA