• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.10.2018

Danas 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 22.10.2018. godine, zakazana je  21. sjednica Općinskog vijeća Maglaj za danas 31.10.2018. godine sa početkom u 9,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu je predložena verifikacija Zapisnika sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj, te slijedeći Dnevni red:

 

1.Informacija o izvršenju Budžeta Općine Maglaj za period 01.01.-30.09.2018.godine; Download

2.Informacija o poticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Maglaj;  Download

3.Odluka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za utrošak sredstava ostvarenih po osnovu kontinuirane naknade od koncesije i korištenja državnih šuma za 2018. godinu; Download

4.Prijedlog Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora JU „Dječiji vrtić“ Maglaj;  Download

5.Ostavka Bajraktarević Tatjane na mjesto predsjednice Upravnog odbora JU „Dječiji vrtić“;  Download
 - Odluka o razrješenju Bajraktarević Tatjane zbog podnošenja ostavke na mjesto predsjednice Upravnog odbora JU „Dječiji vrtić“;  Download

6.Prijedlog Etički kodeks JP „Veterinarska stanica“ Maglaj;  Download

7.Prijedlog za odgodu organizovanja Odbora za reviziju JP „Veterinarska stanica“ Maglaj;  Download

8.Usvajanje Platforme za mir i Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018-2020 Općinsko vijeće; Download

9.Odluka o dodjeli studentskih stipendija redovnim studentima drugog ciklusa studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu;  Download

10.Opšti kriteriji za dodjelu stipendija redovnim studentima drugog ciklusa studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu; Download

 

Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice. 

- Vijećnička pitanja i inicijative.