• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.10.2018

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za sufinansiranje projekata – program iz oblasti poljoprivrede, edukativna putovanja i organizirani posjeti sajmovima

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 38. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2018. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj:13/17), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2018. Godinu (Sl.novine Općine Maglaj”, broj:3/18), Općinski načelnik o b j a v lj u j e

 

Javni poziv

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za sufinansiranje projekata – program iz oblasti poljoprivrede, edukativna putovanja i organizirani posjeti sajmovima

 

 

1.PREDMET POZIVA

Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški zemljoradničkim zadrugama i udruženjima poljoprivrednika s područja općine Maglaj na osnovu vrijednosti apliciranih projekata – programa.

Poticajna sredstva su opredjeljena za programe koji moraju biti isključivo vezani za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj. Za ovaj poticaj mogu se prijaviti zemljoradničke zadruge i udruženja poljoprivrednika s područja općine Maglaj koji su upisani u Registar klijenata (RK). Rok za podnošenje zahtjeva je do 26.10.2018. godine.

  • Jednoj zadruzi ili udruženju može može biti odobreno sufinansiranje samo jednog projekta –programa u visini do 1.500,00 KM u 2018.godini.
  • *Visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, ovisno o broju zaprimljenih i odobrenih zahtjeva).

 

 2.PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

a) Zemljoradničke zadruge i udruženja poljoprivrednika sa područja općine Maglaj, koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, i koji su izvršili upis i imaju prijavljenu proizvodnju u iRegistru klijenata i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

 

VRSTE POTICAJA, KRITERIJI I POTREBNA DOKUMENTACIJA

VRSTA POTICAJA : Sufinansiranje projekata - Programa iz oblasti poljoprivrede, edukativna, putovanja i organizirani posjeti sajmovima.

KRITERIJI: Zemljoradničke zadruge i udruženja poljoprivrednika s područja općine Maglaj koji su upisani u RK.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  1. Zahtjev,
  2. Potvrda o upisu u RK.
  3. Poslovni plan ili projekt-program (sa finansijskom strukturom) i predračunom opreme.
  4. Izvještaj o radu Udruženja/ Zadruge za 2017. godinu.
  5. Završni račun za 2017. godinu.
  6. Plan rada u 2018. godini.
  7. Potvrda tekućeg/ žiro računa.

 

3.PROVEDBA POSTUPKA

Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola Općine Maglaj, Općinskom načelniku – Komisija za poticaje.

Ispunjenost kriterija utvrdit će Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Općinskom načelniku koji donosi odluku o isplati poticaja.

U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.

Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 26.10.2018 . godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje