• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.10.2018

II JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za programe u 2018. godini

 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje II JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica,  programa održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom i programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2018. godini.

Javni poziv i aplikacione obrasce možete preuzeti na fond.ba.

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom  „Javni poziv 2018. – finansiranje/sufinansiranje programa– NE OTVARATI“

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 24.10.2018. godine.

Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.