• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.07.2018

Održan završni sastanak u okviru projekta "Inicijativa za unapređenje vodosnabdjevanja u seoskim područjima BiH"

U utorak, 24.07.2018. godine u Tesliću je održan sastanak na kome su predstavnici Centra za menadžment, razvoj i planiranje MDP INICIJATIVE iz Doboja u saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju - SDC predstavili rezultate projekta "Inicijativa za unapređenje vodosnabdjevanja u seoskim područjima BiH".
Sastanku su prisustvovali i predstavnici općine Maglaj.


U ovom projektu su, pored općine Maglaj, učestvovale i općine Živinice, Teslić, Modriča, Gračanica i grad Doboj.

Projekat je počeo 1. oktobra 2017. godine i završava se krajem jula ove godine, a sprovodi se na teritoriji šest opština/gradova: Doboj, Gračanica, Maglaj, Modriča, Teslić i Živinice.

Cilj projekta je bio da pomogne službama u opštinama/gradovima da steknu sveobuhvatnu sliku o vodosnabdijevanju u selima na njihovoj teritoriji. U tom smislu, dizajniran je formular koji će služiti za stvaranje baze podataka seoskih vodovoda na područje jedne opštine/grada.
Takođe, projektom je predviđeno da se naprave opisi radnih zadataka sa osobu/e iz opštinske/gradske administracije koja/e će biti zadužene za praćenje i razvoj situacije po pitanju vodosnabdijevanja u selima.
Ideja iza ovog koraka je da u nekoj od opštinskih/gradskih službi postoji mjesto na kojem će stanovnici sela (i drugi zainteresovani građani) dobiti sve informacije koje su im potrebne u cilju poboljšanja vodosnabdijevanja u selima.

Analizu organizacionih struktura, poslova i radnih zadataka u jedinicama lokalne samouprave u vezi sa uslugama vodosnabdijevanja i sanitacije u ruralnim područjima možete preuzeti ovdje.