• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.06.2018

Predsjedavajući Skupštine ZDK Jasmin Duvnjak u posjeti općini Maglaj

 

Danas je predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak bio u posjeti općini Maglaj u sklopu redovnih programskih aktivnosti obilaska općina ovog kantona.

Na sastanku sa predsjedavajućom Općinskog vijeća Svjetlanom Zamboni, dopredsjedavajućim Hajrudinom Fermićem, članovima Kolegija i Općinskim načelnikom Mirsadom Mahmutagićem razgovarali su o stanju u Maglaju, o svim aktuelnim ekonomskim i političkim pitanjima, te problemima. Također, razgovarali su i o određenim projektnim aktivnostima koji se vode u općini s ciljem unapređenja života svih građana, ali i o unapređenju saradnje i komunikacije između kantona i općina.

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak smatra da se sve institucije trebaju boriti za interese građana i da im to bude prioritetna obaveza.

„Istakao bih potrebu da unapređujemo našu sveukupnu političku kulturu, da institucije koje mi predstavljamo zapravo to bude na način da su one otvorene za sve građane, da se mi borimo za interese svih građana našeg kantona i da se borimo za sveukupno unapređenje stanja i standarda življenja građana. Bez obzira na okolnosti, pripadnosti vjerske, političke i druge trebamo sarađivati i rješavati probleme naših građana. Moram priznati što se tiče Općinskog vijeća Maglaj, zaista smatram da je jedno od najaktivnijih u smislu dostavljanja incijativa. Želio bih vam dati podršku da ojačate i nastavite ovako konkretno raditi, kao što ste do sada. Volio bih da u punom kapacitetu zajednički rješavamo probleme i nadam se da će se naša saradnja nastaviti“, kazao je predsjedavajući Duvnjak.

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Maglaj Svjetlana Zamboni kazala je da će Općinsko vijeće i dalje aktivno raditi u službi građana, te informirati ih o svim važnim pitanjima za općinu.

 „Iskoristili smo priliku da govorimo i o gorućim pitanjima za naše građane, također veći dio razgovora posvetili smo svakako firmi Transey. Smatrali smo da kao predstavnici svojih građana imamo potrebu da ukažemo na problem koji se javio u zadnje dvije godine sa navedenom firmom, gdje se volja građana iskazana na Javnoj raspravi i Odluka koju je donijelo Općinsko vijeće nije poštovala. Tako da je ovo bila jedinstvena prilika da stupimo u kontakte i informišemo o ovom pitanju ljude koji bi također mogli iskoristiti svoj uticaj da pomognu u rješavanju, ovog, rekla bih vrlo složenog pitanja za općinu Maglaj“, istakla je predsjedavajuća Zamboni.

Na sastanku su istaknuta i pitanja koja se odnose na električnu energiju novošeherskog kraja, nelegalne radnje, te neslaganja lokalne zajednice sa određenim dozvolama i saglasnostima koje je kanton u ranijem periodu dao za gradnju.