• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.06.2018

U toku 18. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

U toku je 18. sjednica Općinskog vijeća Maglaj i za istu je predložena Verifikacija Zapisnika sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj i Verifikacija Zapisnika sa 1. Vanredne sjednice Općinskog vijeća Maglaj, te slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Informacija o nastalim štetama na području općine Maglaj uslijed prirodne nepogode od 4/5.05.2018.godine; 
2. Izvještaj o procijenjenoj šteti od obilnih padavina – poplave i klizišta od 06.05.2018. godine; Download
3. Periodični finansijski izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 31.03.2018. godine;  Download
4. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene Regulacinog plana Misurići - Poslovna zona Misurići;  Download
5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi;  Download
6. Prijedlog Odluke o kriterijima i standardima utvrđivanja cijene i prodaja gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj, neposrednom pogodbom; Download
7. Prijedlog Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta u državnoj svojini; Download
8. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina;  Download
9. Prijedlog Odluke o načinu utrška sredstava ostvarenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma i naknade iz koncesije za 2017. godinu;  Download
10. Nacrt Odluke o javnim parkiralištima na području grada Maglaja;  Download
11. Nacrt Odluke o građevinskom zemljištu općine Maglaj;  Download
12. Saglasnost Općinskog vijeća za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju MHE „MEGARA I „ snage 30 kw na rijeci Megari; Download
13. Informacija po pitanju zaključaka OV Maglaj i uvođenje Povjereništa u Mjesnoj zajednici Ulišnjak.

Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice.

- Vijećnička pitanja i inicijative.