• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.05.2018

Obavijest

18.05.2018. godine na oglasnoj tabli Općine Maglaj istaknuta je Lista prvenstva po podnesenim zahtjevima za pomoć u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica za 2018. godinu.

Nezadovoljni aplikanti imaju pravo podnijeti prigovor 15 dana od dana isticanja ove Liste (uz prilaganje eventualno novih dokaza).

Prigovor se podnosi u periodu od 18.05.2018. godine do 01.06.2018. godine kada je i posljednji dan za podnošenje.