• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.05.2018

Općinske komisije procjenile nastale štete na 2.550.000,00 KM

 

Općinske komisije za infrastrukturu, stambene, pomoćne i privredne objekte, te oblast poljoprivrede koje su prethodna dva dana na terenu evidentirale oštećenja nastala uslijed velikih padavina iznijele su preliminarnu procjenu šteta.

 

Putna infrastruktura 2.000.000,00 KM

Stambeni i pomoćni objekti 250.000,00 KM

Poljoprivredni objekti i usjevi 250.000,00 KM

Pravna lica ( privredni objekti ) 50.000,00 KM

______________________________________________________

        2.550.000,00 KM

 

Općina Maglaj nije u mogućnosti sa raspoloživim finansijskim sredstvima sama finansirati posljedice nastale djelovanjem prirodne nesreće. Novčana sredstva koja Općina ima na posebnom namjenskom računu za zaštitu i spašavanje kao i sredstva za redovno održavanje putne infrastrukture već su aktivirana u skladu sa zakonskom regulativom za sanaciju najugroženijih područja.

 

S obzirom na prethodno navedeno, Općina Maglaj je uputila dopis višim nivoima vlasti s molbom za hitnom pomoći u skladu sa mogućnostima, kako bi se što prije sanirale posljedice izazvane prirodnom nesrećom „poplava i klizišta“.

 

U prilogu možete pogledati upućeni dopis Download Download1