• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.04.2018

U toku su završni građevinsko-zanatski radovi

 

 

Radovi na izgradnji zgrade koja je namijenjena za smještaj korisnika kolektivnog centra u Maglaju su u završnoj fazi. U toku su građevinsko-zanatski radovi ( ograde, podne obloge, stubište, montaža sanitarne opreme ), a radi se i završna faza vanjskog uređenja. Predviđa se da će za petnaest do dvadeset dana radovi na zgradi biti gotovi.

 

 Petnaest stambenih jedinica unutar ovog objekta namjenjeno je za socijalno stanovanje 28 osoba koje danas žive u kolektivnom centru u Maglaju.

 

Projekt "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja - CEB 2" se provodi u 45 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, a njime je planirano zatvaranje 121 kolektivnog centra. Planirana je izgradnja 2.611 stambenih jedinica neprofitnog socijalnog stanovanja, te će više od 7.200 korisnika 121 kolektivnog centra biti preseljeno u nove stambene jedinice.

 

Projekat CEB 2 implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti te resornih kantonalnih ministarstva/uprava u Federaciji BiH i UNHCR-a.

 

Vrijednost ovog projekta je oko 855.000 KM, (više od 670.000 KM kreditnih sredstava CEB-a, ostatak je osigurala Općina Maglaj), rok za izgradnju je 300 kalendarskih dana.

 

Izvođač radova u Maglaju je GTR d.o.o. Mostar, a projektant je Still Projekt.