• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.04.2018

Općina Maglaj potpisala Deklaraciju o smanjenju rizika od katastrofa

 

U Sarajevu je održana ceremonija potpisivanja Deklaracije o smanjenju rizika od katastrofa gradonačelnika i načelnika jedinica lokalne samouprave-partnerima u projektu „Međusobno povezivanje u upravljanju rizicima od katastrofa u BiH“ na kojoj je prisustvovao i Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić obzirom da je Općina Maglaj jedna od potpisnica navedene Deklaracije.

 

Deklaraciju o smanjenju rizika od katastrofa, čiji je cilj unapređenje bezbjednosti za 460.000 građana BiH, potpisali su ambasador Italije u BiH Nikola Minasi, vršilac dužnosti rezidentnog predstavnika UNDP-a Suhrum Košmuhamedov, šef Odsjeka za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja u Ministarstvu bezbjednosti BiH Idriz Brković, predstavnici civilnih zaštita Republike Srpske i FBiH, te gradonačelnici i načelnici Doboja, Laktaša, Lukavca, Maglaj i Tuzle.

 

Minasi je rekao da je Vlada Italije za realizaciju projekta o smanjenju rizika od katastrofa uložila 355.000 eura, izrazivši zadovoljstvo što je projekat objedinio partnere sa svih nivoa vlasti u BiH.

 

"Izuzetno je važna i razmjena podataka u okviru projekta. Razmjena će se vršiti od najviših, pa do najnižih nivoa vlasti, a civilne zaštite u zemlji će se približiti evropskim standardima, tako da će sve to pomoći i BiH da se približi EU", istakao je Minasi.

 

Načelnik Mahmutagić prisutnima je izrazio zadovoljstvo što je Maglaj dio ovog projekta, čija se veličina između ostalog ogleda u tome što se radi na prevenciji nastanka katastrofa.

 

 

Potpisnici ove povelje izražavaju spremnost da jedinice lokalne samouprave koje učestvuju u projektu učine svoju zajednicu otpornijom na katastrofe kroz:

 

*Uspostavu adekvatne organizacije i koordinacije u jedinicama lokalne samouprave kako bi akteri adekvatno razumjeli svoju ulogu u smanjenju rizika od katastrofa.

*Kontinuirano ažuriranje podataka o opasnostima, ranjivosti i procjena rizika koje će se koristiti kao osnov za pripremu razvojnih planova i odluka.

*Osiguranje da relevantne informacije i planovi za otpornost budu dostupni javnosti.

*Podsticanje i educiranje stanovništva, mjesnih zajednica, privatnog sektora da investiraju u smanjenje rizika sa kojima se susreću.

*Ulaganje u održavanje kritične infrastrukture koja smanjuje rizik, kao i adekvatnu pripravnost i odgovor na katastrofe.

*Osiguranje da nakon katastrofe, potrebe preživjelih budu u centru aktivnosti, a rekonstrukcija da se temelji na konceptu- izgraditi nazad bolje kako bi se unaprijedio kvaliteta života nakon katastrofe.