• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.04.2018

Saopćenje

 

Nakon što je Općinsko vijeće u junu 2017. godine donijelo Odluku o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Maglaj sa ciljem da se provede zakonit postupak imenovanja Upravnih i Nadzornih odbora, jedan broj članova bivših Upravnih odbora žalili su se Ombudsmenima za ljudska prava BiH sa tvrdnjama da su smjenjeni na „nezakonit“ način.

 

Ombudsmeni za ljudska prava BIH nakon što su proveli postupak, utvrdili su slijedeće činjenice: „Općinsko vijeće u ovom sazivu pokrenulo je zakonitu proceduru objavljivanja javnog oglasa za imenovanje na upražnjene pozicije u regularnim tijelima Općine Maglaj na koji imaju pravo prijave svi zainteresovani kandidati, koji mogu biti birani/izabrani na ove pozicije, da je procedura izbora u toku, te da su podnosioci žalbi aplicirali za pozicije u upravnim odborima sa kojih su razrješeni ožalbenom Odlukom, zbog čega su neosnovani i njihovi navodi kojim se i dalje smatraju članovima upravnih odbora sa kojih su razriješeni.“

 

Ovim je dokazano i da je dio opozicionih vijećnika Općinskog vijeća Maglaj iz Stranke demokratske akcije tendenciozno i zlonamjerno ponavaljalo neistinu o neregularnom izboru članova Upravnih i Nadzornih odbora.

 

U prilogu prikazujemo odgovor Ombudsmena za ljudska prava BiH: Nalaz i Zaključak Ombudsmena

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mirsad Mahmutagić