• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.03.2018

Obavijest

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona se obratilo sa dopisom u kojem se traži od Općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom o mjerama sprečavanja širenja i uništavanja korovske biljne vrste Ambrosia artemisiifolia- ambrozija ( „Sl.novine FBIH“ broj: 89/11 ), član IV ove Odluke, izradi evidencija pojave ambrozije na poljoprivrednom zemljištu.

S tim u vezi obavještavamo sve građane da podatke o pojavi korovske biljne vrste ambrozije na poljoprivrednom zemljištu mogu dostaviti Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva, Šalter sala broj 3, najdalje do 15.03.2018. godine u slijedećoj formi sa navedenim podacima:

 

 1.Naziv vlasnika ili subjekta ( pravne osobe )

2.Ime i prezime vlasnika, korisnika ( fizičke osobe )

3.Naziv općine, mjesta, lokaliteta i k.č. broj parcele

4.Poljoprivredno obrađeno zemljište ( njiva, voćnjak, bašta, livada i dr. ) POVRŠINA ( do 5ha; 5h i više )

5.Poljoprivredno neobrađeno zemljište ( njiva, voćnjak, bašta, livada i dr. ) POVRŠINA ( do 5h, 5ha i više )

6.Napomena