• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.02.2018

JAVNI POZIV za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata ostalih civilnih udruženja iz Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj(“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu i člana 34. Odluke o izvršavanju Buažeta Općine Maglaj za 2018. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 13/17) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 4/08), Općinski načelnik donosi

JAVNI POZIV
za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata ostalih civilnih udruženja iz Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu

I

Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje projekata nevladinih organizacija – ostala civilna udruženja za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata sa transfera Ostala civilna udruženja iz Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu.
Na transferu Ostala civilna udruženja u 2018. godini za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM. Ukupna vrijednost po jednom projektu je od 500,00 do 2.000,00 KM.
Dodatni kriterij kod ocjene pristiglih projekata je referens lista dosada realizovanih općinskih projekata.

II

Raspodjela sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija vršit će se u skladu s Kriterijima LOD metodologije, sa transfera Ostala civilna udruženja iz sredstava Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu.

III

U skladu sa planiranim sredstvima na trasferu Ostala civilna udruženja u Budžetu Općine Maglaj za 2018. godinu, ocjenjivanje projekata i prijedlog raspodjele sredstava namjenjenih za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija sačinit će Komisija za ocjenjivanje projekata imenovana od strane Općinskog načelnika.
Konačnu odluku o iznosu sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija donosi Općinski načelnik.

IV

Za dodjelu sredstava namjenjenih sufinansiranju projekata nevladinih organizacija mogu se prijaviti nevladine organizacije koje djeluju na području općine Maglaj, a za koje nije planiran poseban grant u Budžetu Općine Maglaj za 2018. godinu.
Projekte je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, na aplikacijskim obrascima (set obrazaca) koji se mogu preuzeti na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba, na kojoj je objavljen i Javni poziv
Projekt dostaviti putem pisarnice Općine Maglaj ili putem pošte na adresu Općina Maglaj – Služba za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti- Kandidiranje projekata nevladinih organizacija.
Krajnji rok za dostavljanje projekata je 28.02.2018. godine.

U okviru Javnog poziva organizuju se „Otvoreni dani“ dana 20.02.2018. godine u Sali Općinskog vijeća Maglaj u periodu od 11,00 do 13,00 sati gdje će svi zainteresovani aplikanti imati mogućnost da postave pitanja oko eventualnih nejasnoća iz Javnog poziva.

 

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Obrasci:
Projektni prijedlog
Pregled Budžeta/Proračuna
Matrica logičkog okvira
Plan aktivnosti i promocije
Administrativni podaci o aplikantu
Financijska identifikaciona forma
Izjava o podobnosti
Lista za provjeru