• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.02.2018

JAVNI POZIV za dostavljanje aplikacija za dodjelu sredstava za omladinski sport iz Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu i člana 34. Odluke o izvršavanju Buažeta Općine Maglaj za 2018. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 13/17) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 4/08), Općinski načelnik donosi

JAVNI POZIV
za dostavljanje aplikacija za dodjelu sredstava za omladinski sport iz Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu

 I

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu sredstava za omladinski sport iz Budžeta Opštine Maglaj za 2018. godinu.
U Budžetu Općine Maglaj za 2018. godini za finansiranje omladinskog sporta planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 KM. Ukupna vrijednost po jednom projektu je od 500,00 do 30.000,00 KM.
Dodatni kriterij kod ocjene pristiglih projekata je referens lista dosada realizovanih općinskih projekata.

II

Raspodjela sredstava za sufinansiranje omladinskog sporta vršit će se u skladu s Kriterijima LOD metodologije, sa transfera Kultura iz sredstava Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu.

III

Planirana novčana sredstva raspodjelit će Komisija za ocjenjivanje projekata sportskih udruženja i raspodjelu novčanih sredstava u oblasti omladinskog sporta za 2018. godinu.
Na prijedlog Komisije konačnu odluku o raspodjeli novčanih sredstava donosi Općinski načelnik.

IV

Za dodjelu sredstava za omladinski sport mogu aplicirati sportski klubovi i sportska društva, koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da imaju sjedište na području općine Maglaj,
- da su registrovani u skladu sa zakonom,
- da u sastavu imaju omladinske selekcije,
- da su izvršili pravdanje utroška sredstava dobijenih iz Budžeta Općina Maglaj za 2017. godinu.

V

Projekte je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, na aplikacijskim obrascima (set obrazaca) koji se mogu preuzeti na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba, na kojoj je objavljen i Javni poziv.

VI

Projekte dostaviti putem pisarnice Općine Maglaj ili putem pošte na adresu Općina Maglaj – Prijava za odobravanje sredstava za omladinski sport.
Krajnji rok za dostavljanje projekata je 28.02.2018. godine.

U okviru Javnog poziva organizuju se „Otvoreni dani“ dana 20.02.2018. godine u Sali Općinskog vijeća Maglaj u periodu od 11,00 do 13,00 sati gdje će svi zainteresovani aplikanti imati mogućnost da postave pitanja oko eventualnih nejasnoća iz Javnog poziva.

 

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Obrasci:
Projektni prijedlog
Pregled Budžeta/Proračuna
Matrica logičkog okvira
Plan aktivnosti i promocije
Administrativni podaci o aplikantu
Financijska identifikaciona forma
Izjava o podobnosti
Lista za provjeru