• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.12.2017

Održan sastanak sa direktorima obrazovnih ustanova

 

Danas su direktori obrazovnih ustanova prisustvovali sastanku povodom zajedničke analize zaključaka sa Tematske sjednice Općinskog vijeća Maglaj, kao i poduzetih koraka po navedenom u sali Općinskog načelnika.

Predstavnice Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj Azra Čakrama i Nerma Zupčević razgovarale su sa direktorima o aktivnostima koje su sprovedene nakon Tematske sjednice. Svako od njih je ispred svoje obrazovne ustanove predstavio do sada realizirane zaključke.