• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.05.2012

Općinski Načelnik u posjeti Natron Hayat-u

Općinski Načelnik Mehmed Mustabašić sa saradnicima, u ponedjeljak, 28.05.2012. godine posjetio je kompaniju Natron Hayat gdje se u srdačnom razgovoru sa Generalnim direktorom, Avinash Tanejom i njegovim saradnicima razgovaralo o trenutnim aktivnostima i budućim planovima Općine Maglaj i kompanije Natron Hayat.
U uvodu je g-din Taneja informisao o postignutim rezultatima u proteklom periodu te novim investicijama i planovima ali i poteškoćama sa kojima se ova kompanija susreće u svom radu.
Načelnik Mustabašić je čestitao na postignutim rezultatima i iskazao potpunu spremnost za saradnju i podršku u rješavanje poteškoća koje prate rad Natron Hayat-a.
Općinski Načelnik je takođe istakao da Natron Hayat predstavlja najuspješniji projekat privatizacije u BiH i kao takav zaslužuje pažnju i podršku, kako Općine Maglaj tako i Ze-Do Kantona i Federacije BiH.
Na sastanku se razgoravalo i o dijelu zajedničkih pitanja kao što su razgraničenje deponije Nekolj, planovi razvoja Natron Hayat-a vezani za izradu strategije razvoja Općine Maglaj te dijelu infrastrukturnih pitanja.